Ove godine BOMIS je isporučio mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije

Ove godine BOMIS je isporučio mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije iz zastupničkog programa CMC, renomirana putarska komanija STRABAG – VOJVODINAPUT Pančevo a.d. od letos u svojoj mehanizaciji poseduje još jednu mašinu kapaciteta 250 litara sa zglobnom šasijom CMC model L250SN, takođe Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara opremila se krajem godine i spremno čeka novu građevinsku sezonu sa mašinom kapaciteta 150 litara, CMC model L150.

CENTRALA
Vodovodska 160, 11000 Beograd

SERVIS
34000 Kruševac